Project HealthCare

logo-w
Meníme dáta na poznatky
a poznatky na riešenia.

Sme tím expertov v oblasti zdravotníctva. Našim poslaním je analyzovať korektné a užitočné dáta, objektívne ich posúdiť a zrozumiteľne interpretovať, aby položili zdravý základ pre správne rozhodnutia

Project

HealthCare

Vízia

Našou víziou je systém zdravotnej starostlivosti postavený na spolupráci, v ktorom etické využívanie poznatkov založených na údajoch a inovatívne riešenia umožnia odborníkom vykonávať kvalifikované rozhodovania, efektívnejšie využívať zdroje a pozdvihnúť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na najvyššiu možnú úroveň.

Misia

Naším poslaním je využitie dátových analýz a podrobných výskumov na zlepšovanie slovenského zdravotníctva s cieľom:

  • využiť naše skúsenosti a prispieť k transformácii v súčasnosti stagnujúceho systému zdravotnej starostlivosti na prosperujúcu oblasť s jasnou dlhodobou …

čítať viac »

Hodnoty

V spoločnosti Project HealthCare vyznávame základné hodnoty, ktoré definujú našu integritu a efektívnosť:

  • vedecký prístup
  • nezávislosť
  • skúsenosti
  • prístup zameraný na pacienta

čítať viac »

Naši

špecialisti

Róbert

Babeľa

Senior partner & konzultant
Profesor v odbore Verejné zdravotníctvo a Prorektor pre vedu a výskum na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií a v tejto oblasti pracuje už druhé desaťročie. Je držiteľom viacerých titulov vrátane magisterského titulu v oblasti medzinárodného hodnotenia …

čítať viac »

Peter

Polák

Senior partner & konzultant
Strategický konzultant a uznávaný odborník pre oblasť liekovej politiky, hodnotenia zdravotníckych technológií a analýzu zdravotníckych dát. Dlhodobo pôsobil na rôznych pozíciách vo farmaceutickom priemysle. Vo svojej nedávnej funkcii zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve …

čítať viac »

Peter

Potúček

Senior partner & konzultant

Strategický konzultant, špecialista na oblasť regulácie a dohľadu nad liekmi, zdravotníckymi pomôckami a klinickým skúšaním. S 20-ročnými rozsiahlymi skúsenosťami na rôznych vedúcich pozíciách v súkromnom aj štátnom sektore má silné zázemie v oblasti vývoja liekov a liekovej politiky. Je držiteľom niekoľkých titulov …

čítať viac »

Aktuálne

projekty

Liga za

duševné

zdravie

Metaštúdia Východiskový stav duševného zdravia na Slovensku.

HealthHub

5+1 odporúčaní pre zdravé dáta v zdravotníctve.

Project HealthCare

v médiách

Bratislava hesitates on pharma package, concerns voiced on RDP’s unpredictability.

Euractiv discussed the Pharma Package with Peter Potúček, former director of the State Institute for Drug Control and member of the management board at EMA, currently a senior partner at PHC Project HealthCare think-tank.

Kontakt

Prof. Róbert Babeľa, FISAC

Senior partner & konzultant

Mgr. Peter Polák, PhD.

Senior partner & konzultant

PharmDr. Peter Potúček, PhD.

Senior partner & konzultant

Kontakt

pre médiá

rokov kumulatívnych skúseností a zručností v oblasti zdravotníctva
0
publikácií v oblasti zdravotníctva na Slovensku i v zahraničí
0 +
každoročných aktívnych účastí na rôznych odborných a vzdelávacích aktivitách
0 +
rozpracovaných projektov pre oblasť slovenského zdravotníctva
0